„Българската асоциация за международни осиновявания и защита на отвлечени и изоставени деца - БАМОЗОИД", е акредитирана да извършва сътрудничество при международни осиновявания със следните държави:
Белгия, Германия, Дания, Италия, Канада, Норвегия, САЩ, Франция, Нидерландия и Швеция.Ако сте лице с обичайно местопребиваване в някоя от тези 10 страни, ние можем успешно да ви помогнем да осиновите дете от България.Това, което трябва да направите е да се  свържете с местна акредитирана организация, която от своя страна да се свърже с нас.
Щракайки върху името на вашата държава, можете да получите подробна информация за процедурата по осиновяване на българско дете.