Даниела Машева, зам.-министър на правосъдието: Улесняваме международните осиновявания

  • 15

    10.2010

  • C промените в Семейния кодекс доста се улеснява процедурата за международните осиновявания. Разпоредбата вече няма да се тълкува едностранчиво и задължително да се чакат три отказа. Заради това тълкувание децата стояха с години в домовете, без да могат да бъдат предложени за международно осиновяване. Нали съзнавате, че за да има три отказа, първо трябва да бде намерена подходяща кандидатура - тоест изискванията на осиновителя да съвпаднат с профила на детето. И така още два пъти. А през това време детето може да стои в институция, докато стане на 16-17 години и шансът му да си намери семейство е почти нулев.

     Друго, което правим с измененията е, че издърпваме напред във времето момента, до който биологичният родител може да оттегли съгласието си за осиновяване. Вече няма да се налага и съдът да издирва биологичния родител, за да му връчи решението си, а той съответно да реши дали да обжалва, или не. Срокът за обжалване ще тече от момента на обявяване на решението в съдебната зала. Това се прави, тъй като голяма част от родителите са от ромски произход и не могат да бъдат издирени.

    .

    Автор: Политика