Нов семеен кодекс за изоставените български деца

  • 16

    05.2008

  • Промени в Семейния кодекс - 2008-05-16
    Много български деца ще могат да бъдат осиновени    Възпитаниците на "домовете за деца, лишени от родителска грижа" често пъти имат живи родители, които обаче никога или почти никога не с...    Научи повече

Архив