Добре дошли в сдружение „Българска асоциация за международни осиновявания и защита на отвлечени и изоставени деца - БАМОЗОИД”

Какво е необходимо,за да осиновиш дете?

Всеотдайност. Искреност. Готовност да бъдеш родител. Осиновяването е международен акт на намиране на постоянен дом за деца-сираци.

Сдружение БАМОЗОИД е организация с нестопанска цел, която посредничи при международни осиновявания на деца от България от 2003 година насам. Нашите страни-партньори са:
Белгия, Гeрмания, Дания, Италия, Канада, Норвегия, Съединените Американски Щати, Франция, Холандия iи Швеция .Ние  извършваме осиновителни услуги за семейства от тези 10 държави, чрез кооперативна работа директно с  други международни осиновителни асоциации, което ни позволява да открием най-подходящото дете за вас. Наша цел е да обслужваме осиновителните семейства с професионализъм, грижа и уважение.

Осиновяването е една промяна за добро! За децата,за родителите и за всички нас,които работим с домовете за деца, лишени от родителски грижи.

Готови ли сте да направите първата ктачка?