Нашата мисия

Всички деца имат правото на свое собствено любящо семейство. Ние предлагаме сътрудничество в следните насоки:

  • Извършване на осиновителни услуги за осиновителни семейства с цел осигуряване на постоянен и надежден дом за децата;
  • Предлагане на финансова подкрепа на домове за сираци с цел подобряване битовите условия на деца, чакщи осиновителна процедура и на такива, за които осиновяването не e възможност;
  • Образоване на осиновителните семейства и обществото за всички аспекти на международното осиновяване чрез и подкрепа, информация и референции;
  • Осигуряване на професионална помощ на отвлечени и изоставени деца.